ღამის ხედვის სათვალე მძღოლებისათვის გადიდება

ღამის ხედვის სათვალე მძღოლებისათვის

მარაგი ამოწურულია

მონაცემები

39,00 ლ

ფასდაკლებაშია ფასდაკლებული

ეს უნიკალური სათვალე შექმნილია სპეციალურად სატრანსპორტო საშუალებების სამართავად ცუდი ხილვადობის პირობებში როგორიცაა ნისლი, ბიდ ბუნდი, ღამე, თოვა, წვიმა და ა.შ.

ცუდი ხილვადობის პირობებში მკვეთრად ზრდის კონტრასტულობას და ამცირებს შემხვედრი ფარების შემონათების მტკივნეულ ფაქტორს

სათვალის ლინზები დამზადებულია მაღალი კლასის ოპტიკური პლასტიკისაგან CR39 და მასზე უნიკალური ტექნოლოგიით დატანილია სპეციალური სპექტრალური საფარი რის საფუძველზეც იზრდება მხედველობის კონტრასტულობა ცუდი ხილვადობის პირობებში და უმჯობესდება გარემოს აღქმა.

მკვეთრად ამცირებს ღამით  შემხვედრი მანქანის ფარების შემონათების დამაბრმავებელ და მტკივნეულ ფაქტორს.

ეს არის ნივთი, რომელიც ყველა მძღოლს უნდა ჰქონდეს თავის ავტომობილში!!!

შექმნილია SMart technologies Inc. USA მიერ

ამზადებულია HDCRAFTER - ის მიერ!